Powołano urzędników wyborczych

Łącznie powołano 49 delegatur, w Delegaturze Biura Wyborczego w Poznaniu będzie pracować 47 urzędników. Za teren naszej gminy będzie odpowiedzialny Przemysław Jóżej Matuszak.

Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 6 lipca br. wynika, że do tej pory powołanych zostało 2359 urzędników wyborczych z 2595 przewidzianych przez PKW w uchwale; nadal brakuje ich w 226 gminach.

W świetle uchwały PKW, w gminach do 50 tys. mieszkańców będzie jeden urzędnik wyborczy, w gminach do 200 tys. mieszkańców – dwóch, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców – trzech.

Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani na okres sześciu lat przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.

Do zadań urzędników wyborczych, zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych. 

Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosi 4473,55 zł, przy założeniu, że  wykonuje on swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jak podało KBW, od tego wynagrodzenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku umów cywilnoprawnych.

Na podstawie http://samorzad.pap.pl