Wykształcenie naszych radnych

Gminny radny nie musi mieć żadnego wykształcenia. Jak donosi Polska Agencja Prasowa tylko 38% radnych gminnych i miejskich w Polsce ma wykształcenie wyższe. A jak jest w naszej gminie?

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 r. wynika, że z 39 460 radnych w Polsce ponad 15 tys. ma wykształcenie wyższe (38 proc.). Przy czym rozkłada się to nierównomiernie w gminach. Radni z wykształceniem wyższym częściej zasiadają w gminach miejskich.
Skład rady co najmniej w połowie utworzony z osób z wykształceniem wyższym dotyczy mniej niż jednej czwartej gmin w Polce (23 proc.).
Tylko w pięciu miastach - Podkowie Leśnej, Przemyślu, Sopocie, Poznaniu i Koszalinie - dyplomy wyższej uczelni mają wszyscy radni. Natomiast w 35 gminach żadna z osób zasiadających w radzie nie ma dyplomu.

W większości gmin (77 proc.) ponad połowa składu rady nie ma dyplomu szkoły wyższej.

W naszej gminie dyplom ma 13 (na 21) radnych, czyli 62%, co daje nam 284 miejsce w rankingu.
Jak plasujemy się na tle innych, okolicznych gmin:
4. Poznań - 100% radnych z dyplomami
283. Komorniki - 13 radnych posiada dyplom (na 21) – 62%
284. Tarnowo Podgórne - 13 radnych posiada dyplom (na 21) – 62%
370. Buk – 9 radnych posiada dyplom (na 15) – 60%
405. Dopiewo – 12 radnych posiada dyplom (na 21) – 57%
771. Kaźmierz – 7 radnych posiada dyplom (na 15) – 47%
1031. Suchy Las – 6 radnych posiada dyplom (na 15) – 40%

 Wykształcenie naszych radnych w żaden sposób nie determinuje jakości ich pracy. Znam radnych z wyższym wykształceniem, którzy nie sprawowali dobrze swojego mandatu, a także takich, którzy nie posiadając dyplomu bardzo sumiennie angażowali się w pracę samorządową.
Radni są (byli) wybierani przez nas z powodu zupełnie innych kryteriów.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://kurier.pap.pl

Wykształcenie naszych radnych