12,6 mln zł dofinansowania do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę oczyszczalni ścieków, między innymi poprzez budowę pompowni ścieków, sito piaskownika, bloku biologicznego oczyszczania ścieków. Zostanie częściowo zmodernizowana także istniejąca infrastruktura.

Dla inwestycji nie stwierdzono potrzeby opracowywania oceny oddziaływania na środowisko.

Cele projektu:
- Zwiększenie przepustowości oczyszczalni;
- Podwyższone usuwanie biogenów;
- Poprawa gospodarki osadowej;
- Obniżenie energochłonności systemu;
- Optymalizacja zarządzania majątkiem sieciowym;
- Poprawa warunków infrastrukturalnych koniecznych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego oddziaływaniem inwestycji.

Planowane efekty:
- Osiągnięcie przepustowości oczyszczalni Qśr. = 8000 m³/d;
- Osiągnięcie ilości komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesowi przetwarzania na poziomie 340 ton suchej masy/rok.

Całkowity koszt realizacji projektu: 24 340 043,19 zł, kwota dofinansowania:  12 615 266,28 zł.

Kiedy rozpocznie się budowa? Tego jeszcze nie wiadomo, przetarg jeszcze nie został ogłoszony. Budowa ma potrwać dwa lata.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.tp-kom.pl

12,6 mln zł dofinansowania do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym
Kategoria: