Stypendia szkolne dla dzieci 2018/2019

Także w nadchodzącym roku szkolny uczniowie gminnych szkół otrzymają stypendia za dobre wyniki w nauce. Przez lata otrzymywały je dzieci klas gimnazjalnych. W ubiegłym roku otrzymywali je także siódmoklasiści.

Jeszcze w wakacje, zarządzeniem Wójta zostaną wprowadzone nowe zasady. Do grona stypendystów dołączą także szóstoklasiści. Poziom stypendiów  będzie zróżnicowany kwotowo i otrzymają je wszyscy uczniowie, którzy będą mieć odpowiednią średnią wszystkich ocen w semestrze poprzedzającym:
- szkoła podstawowa (6 klasy) - średnia 5.0 – stypendium w wysokości 100 zł
- 7 klasy - średnia 4,8 - stypendium 120 zł
- 8 klasy (ostatnia klasa gimnazjum) – stypendium 130 zł
- Szkoła średnia – średnia 4,74 -  stypendium 150 zł

Uczniowie klas szóstych będą mogli starać się o stypendium od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019.
Propozycje zostały przedstawione wszystkim dyrektorom gminnych szkół. Zarządzenie zostanie wydane jeszcze w wakacje, aby zasady zaczęły działać od nowego roku szkolnego.

Dotąd przyznano około 150 stypendiów w gimnazjach i około 160 w szkołach podstawowych.

Podczas posiedzenia Rady Gminy Zastępca Wójta Ewa Szkurat -  Noszczyńska potwierdziła, że stypendia otrzymają tylko dzieci uczące się w gminnych szkołach. Dzieci mieszkające w gminie, a uczące się w szkołach poza jej terenem nie będą uprawnione do otrzymania stypendium.

Zasady opisane powyżej mogą jeszcze ulec zmianie.

Agnieszka Wilczyńska

Stypendia szkolne dla dzieci 2018/2019
Kategoria: