Relacja z 64. Sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

28 sierpnia odbyła się 64 sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Na początku sesji było obecnych zaledwie 16 radnych, na całej sesji nie było: Krzysztofa Bartosika, Michała Przybeckiego, Jacka Latosa, Małgorzaty Walkowiak.

Pierwszym merytorycznym punktem sesji były zmiany w bieżącym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które przedstawiła Pani Skarbnik Katarzyna Jackowiak. Pytania miał tylko jeden radny.

Po pół godzinie zajęto się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
- przystąpiono do zmiany MPZP w Tarnowie Podgórnym (zbiór 14 obszarów położonych w różnych częściach wsi). Połączono różne wnioski w jedną procedurę planistyczną. W tym miesiącu nie odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. W związku z tym, że nie omawiano wcześniej projektu, radni mieli sporo pytań. Odpowiadała Kierownik referatu Natalia Piechota.
- przystąpiono do zmiany MPZP w Lusówku – osiedle Morskie, mieszkańcy i właścicieli nieruchomości złożyli wiele wniosków  np. dotyczący budowy placu zabaw.
- zmieniono MPZP w Tarnowie Podgórnym – ul. Szumin, przy DK 92, około 30 ha, zmiany na przykład w zakresie wielkości powierzchni terenów zielonych. Przy okazji odczytano list od jednego z mieszkańców, który chciał zaprotestować, że grunty klasy 3 i 4 czyli bardzo dobrą rolniczą ziemię przekształca się pod inwestycje i mieszkaniówkę.

Nadano nazwy ulicom: „Przełęcz” w Górze; „Nad jeziorem” w Chybach; „Bolzańska” w Tarnowie Podgórnym.

Radni szybko podjęli kilka uchwał dotyczących gminnych nieruchomości np. przedłużenie dotychczasowych umów dzierżawy (strzelnicy w Tarnowie Podgórnym, budynku dla hodowców gołębi w Rumianku).
Nowe szatnie wybudowane w Tarnowie Podgórnym przy liceum i OSiR przekazano w zarzadzanie OSiR.

Uchwalono zaktualizowany regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Po przerwie zaktualizowano także założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i gaz. Nowe prawo nałożyło na gminę obowiązek szacowania, ile odbiorcy na terenie gminy potrzebują energii. Ma to ułatwić zakładom dostawczym prognozowanie i prowadzenie proekologicznych inwestycji.

Rada Gminy zdecydowała, na prośbę Komisji Rewizyjnej, aby na temat złożonej skargi na działalność Wójta (dot. zawarcia i  wykonania umowy z jednym z przedsiębiorców w Wysogotowie)  wypowiedziała się niezależna instytucja np. kancelaria prawna.

Anulowano także uchwałę ws. współfinansowania inwestycji budowy świateł przy ul. Bukowskiej z ul. Pokrzywnicką w Sierosławiu. Inwestycja nie dojdzie do skutku ponieważ, GDKiA (zarządca drogi) nie chce realizować zadania.

Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Gminy za II kwartał 2018 roku; sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał; sprawozdaniem z realizacji środków niewygasających oraz informacją o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2018r.

Po pierwszym półroczu nadwyżka w budżecie wynosi 19 mln, co może wynikać także z tego, że sporo inwestycji jeszcze nie została rozpoczęta. Wójt podkreślał, że w tym roku realizuje się ponad 100 zadań inwestycyjnych. Część z nich trafiła do budżetu dopiero wiosną i są prowadzone w cyklu dwuletnim, więc jeszcze nie widać ich w budżecie.

Ostatni punkt obrad, czyli „Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski” jak zawsze wzbudził najwięcej emocji i dyskusji. Radni podejmowali między innymi tematy: naprawy ul. Zbożowej w Wysogotowie; możliwości trenowania młodych sportowców (kolarzy) na stadionie w Tarnowie Podgórnym – zostali wyproszeni z obiektu; zakończenia odbiorów nowych kontenerów szkolnych w Przeźmierowie (35 dni od podpisania umowy); klimatyzacji w świetlicy w Baranowie (nie wiadomo jeszcze czy będzie realizowana w tym roku); budowy ul. Szkolnej w Chybach (początek budowy we wrześniu); braku przepustu na rowach min. w wzdłuż dróg w Swadzimiu; pochwały sposobu zarządzania, wielości, różnorodności i promocji działań w Pałacu w Jankowicach; nagany na to, że Dom Kultury w Przeźmierowie nie działa tak jak Jankowice; pojemników na odzież używaną (z terenów gminnych są wywożone); budowy ul. Dolina w Przeźmierowie (przetarg ogłoszony na koniec października);

Radny Dariusz Jóźwik zbierał pytania od mieszkańców na jednym z portali społecznościowych, które w większości zgłosił na sesji. Poruszał na przykład sprawy: placu zabaw w Lusówku, garbu na drodze w Lusówku czy odbiorów inwestorskich gminnych budów.

W ślad za zmianą prawa radni zapoznali się ze zmianami statutu Rady Gminy, który będzie głosowany na kolejnym posiedzeniu.  

Aż do godz. 20.00 czekał gość, jeden z mieszkańców Wysogotowa, który podjął temat dzierżawy terenu pod działalność sportową. Temat powrócił na sesję po raz kolejny. Tym razem gość także wskazywał nieprawidłowości w realizowaniu umowy z przedsiębiorcą. Temat po raz kolejny wywołał sporą dyskusję. Przy okazji oczywiście ponownie mocno wzrosły emocje.

Bardzo ciekawą dyskusję wywołało pytanie radnej Doroty Berełkowskiej dotyczące prowadzonego na terenie gminy wśród mieszkańców sondażu przedwyborczego.  Wójt zaprzeczył, że zlecała je gmina. Więcej na ten temat w osobnym artykule.

Ta sesja także była nagrywana video. Nowe prawo stanowi, że od nowej kadencji każda sesja będzie transmitowana viveo w internecie.

Kolejne posiedzenie Rady Gminy 25.09.

Sesja trwała niespełna 5 godzin.

Agnieszka Wilczyńska

64. Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 28.08.2018