Statystyka obecności radnych na sesjach

Jeden z naszych czytelników wystąpił z wnioskiem o informację publiczną dotyczącą obecności radnych na sesjach Rady Gminy. Wyniki kształtują się bardzo ciekawie.

W zestawieniu wzięte są pod uwagę 52 posiedzenia, choć do tej pory odbyły się 64 sesje. Najprawdopodobniej nie brano pod uwagę posiedzeń uroczystych (np. świątecznych czy z okazji Dnia Samorządowca).

W roku odbywa się zwykle 12-13 normalnych posiedzeń i kilka uroczystych (bez listy obecności), kadencja trwa 4 lata. Nieobecność na kilku z nich przydarzyć się może każdemu, choć na laurkę zasługują Ci radni, a właściwie te radne, które nie opuściły ani jednego posiedzenia, a mianowicie Pani Anna Gałka – Zdarta oraz Władysława Grońska. Zaledwie jedno posiedzenie opuścili radni Dariusz Jóźwik i Michał Dolata. Przewodniczący Grzegorz Leonhard nie był na zaledwie dwóch spotkaniach.

Do tego zestawienia należy dodać jednak garść wyjaśnień.
- Radny Krzysztof Bartosik, bardzo aktywny radny, w 2017 roku bardzo ciężko zachorował, co uniemożliwiło mu osobiście sprawować mandat jak dotychczas.
- Natomiast radne  Joanna Mularczyk i Monika Żuchowska w tej kadencji urodziły dzieci, co też wykluczyło je na pewien (choć uważam niedługi czas) z działań publicznych. Pani Monika ma mniej nieobecności niż np. radny Marian Walczak.

Nieobecności pozostałych radnych najczęściej można tłumaczyć różnymi wypadkami losowymi lub chorobami.

Jedynym radnym, którego nigdy nie widziałam na sesji, a obrady obserwuję od kwietnia 2016 roku, jest Michał Przybecki. Nie wiem dlaczego nie uczestniczy w posiedzeniach.

Agnieszka Wilczyńska

Statystyka obecności radnych na sesjach 2014-2018