Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 27.10

Wybory odbędą się 27 października 2018 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zarządzeniem nr 184/2018 z dnia 10 września 2018 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą.

Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków i ma charakter konsultacyjny, a do jej zadań należy:
• inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne,
• reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych,
• konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy,
• utrzymywanie więzi z młodzieżą gminy Tarnowo Podgórne i informowanie jej o pracy organów i jednostek organizacyjnych gminy,
• przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży w sprawach dla nich ważnych,
• nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich.

Kalendarium wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy. 
• termin zgłaszania kandydatów upływa 27 września 2018r. 
• zgłoszenia kandydatów przyjmują Wydziały Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo) w godzinach pracy Urzędu.
• kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy w wieku od 14 do 19 lat. 
• kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 10 podpisów popierających osób.
• wybory odbędą się 27 października 2018 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 15.00 w dwóch okręgach:
- Okręg nr 1 – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne (budynek A)
- Okręg nr 2 – Filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Rynkowa 75C, 62-081 Przeźmierowo

Gmina Tarnowo Podgórne została podzielona na dwa okręgi wyborcze: 
Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne – 8 mandatów
Okręg nr 2 – Przeźmierowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo, Swadzim, Sady – 8 mandatów

Niezbędne druki do przeprowadzenia wyborów są dostępne na stronie internetowej Gminy, w Wydziałach Obsługi Klienta (Urząd Gminy Tarnowo Podgórne oraz filia Urzędu Gminy w Przeźmierowie).

Osoba do kontaktu: Katarzyna Pawłowska tel. 506 629 583

(fb.com)

Kategoria: