Zakaz palenia ogrodowych resztek w ogniskach

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 września przyjęto „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. Skoro gmina na swoim terenie prowadzi działalność zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zgodnie z ustawą wyższego rzędu - należało zakazać spalania ogrodowych odpadów (gałązek, trawy) we własnym zakresie w ogniskach. Tym samym, w myśl nowych przepisów, Rada Gminy wprowadziła zakaz rozpalania takowych. Niestety za łamanie tego zakazu będą nakładane grzywny, uprawnieni do tego są: policja oraz Straż Gminna.

Na sesji na ten temat wywiązała się dyskusja, radni zdecydowanie nie chcieli wprowadzenia takiego przepisu, lecz niestety zgodnie z ustawą, nie mogli zrobić inaczej.

Zakaz dotyczy palenia odpadów z wycinki, w uchwale nie mowy o ogniskach z kiełbaskami.

Agnieszka Wilczyńska

Zakaz palenia ogrodowych ognisk
Kategoria: