Bezpłatna komunikacja  zbiorowa dla uczniów z naszej gminy

Radni na sesji 25 września przyjęli uchwałę w sprawie bezpłatnego dojazdu do szkół wszystkich dzieci zameldowanych w naszej gminie w ramach stref A, B, C.
armowa komunikacja dotyczyć będzie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (do momentu ukończenia szkoły) w nowym roku szkolnym czyli 2019/2020.
Na dzień dzisiejszy bardzo trudno oszacować, ilu uczniów skorzysta z możliwości zwolnienia z kosztów przejazdów. Założono więc, że wszystkie dzieci skorzystają – co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków o 1,5 mln zł rocznie. Na ten moment, gmina na dojazdy dzieci (do szkół, na baseny i inne), wydaje już 9 mln zł, w to wchodzą także zniżki, które mają posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Po uchwale tarnowskiej Rady Gminy, władze muszą podjąć rozmowy i ustalenia szczegółów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Idea bardzo słuszna. W tym roku już bezpłatnie dojeżdżają do szkół uczniowie zameldowani na terenie Poznania.

Wszyscy obecni radni głosowali ZA. W moim odczuciu, w okresie przedwyborczym, głosowanie przeciw byłoby jak strzał w swoje kolano.

Agnieszka Wilczyńska

Bezpłatna komunikacja  zbiorowa dla uczniów z naszej gminy
Kategoria: