Relacja z 65 sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

65 sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 25 września.
Na posiedzenie na wózku przyjechał (z pomocą przyjaciół – radnych) także Krzysztof Bartosik, który ponad rok temu uległ ciężkiej chorobie. Jego obecność nagrodzono brawami.

Na początku sesji było obecnych 16 radnych, z biegiem czasu dochodzili. Na całej sesji nieobecni byli: Michał Przybecki, Marian Walczak, Wojciech Janczewski.

Do porządku obrad dodano 6 dodatkowych uchwał.

Na początku dyrektor OSiR Tarnowo Podgórne wraz z Wójtem wręczyli nagrody w 14 rankingu sołectw 2017/2018. Tak jak w ubiegłym roku zwyciężyło Tarnowo Podgórne. Wszystkie osiem sołectw, które zakończyły pomyślnie 10 konkurencji otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne (500 – 2500 zł).

Po nagrodach radni przeszli do omawiania uchwał. Pierwszym punktem była aktualizacja bieżącego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Referowała Skarbnik Katarzyna Jackowiak.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- przystąpiono do zmiany MPZP w Jankowicach, przy ul. Leśnej i Wiśniowej; dwa tereny, jeden z nich ponad 3 tys. m2, drugi 4,8 ha; na wniosek mieszkańców; wniosek o uwzględnienie innych możliwości zabudowy terenu;
- zmieniono MPZP w Wysogotowie (ul. Bukowska, Batorowska, Wierzbowa i Długa); zmieniono tylko jeden punkt dotyczący oddziaływania inwestycji na środowisko; w procesie planistycznym złożono uwagi, wszystkie Rada Gminy odrzuciła.

Radni dość szybko podjęli uchwały dotyczące gminnych nieruchomości (np. w Wysogotowie zakupu działek pod drogi czy zezwolenia na sprzedaż nieruchomości).

Nazwę „Promyk” otrzymała ulica w Batorowie.

Przyjęto „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. Skoro gmina na swoim terenie prowadzi działalność zbiórki i przetwarzania odpadów biodegradowalnych – należy zakazać spalania ogrodowych odpadów (gałązek, trawy) we własnym zakresie. Tym samym, w myśl nowych przepisów, Rada Gminy wprowadziła zakaz. Na ten temat wywiązała się dyskusja, radni zdecydowanie nie chcieli wprowadzenia takiego przepisu, lecz niestety zgodnie z ustawą musieli to zrobić. Więcej: http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/780

Po prawie dwóch godzinach zarządzono przerwę.

Po przerwie zajęto się skargą  jednego z mieszkańców giny na bezczynność Wójta (dotyczy ul. Szkolnej w Chybach – zgłoszono samowolę budowlaną, stwierdzono nawożenie ziemi na działkę). O sytuacji opowiadał Piotr Kaczmarek. Radni zdecydowali, że wójt odpowiednio zareagował, w terminie skierował sprawę do nadzory budowlanego, więc nie przekazali skargi do Komisji Rewizyjnej.

Uchwalono nowelizację Statutu Gminy Tarnowo Podgórne. Zmiany dotyczą powołania nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zasad utrwalania zapisu i dźwięku obrad Rady Gminy. Padło pytanie, czy sesje w kolejnej kadencji powinny odbywać się w godzinach pracy urzędu czy też w godzinach popołudniowych. Wywiązała się długa dyskusja na temat prowadzenia i organizacji obrad. Ostatecznie wykreślono z regulaminu punkt, który zakładał, że obrady mają odbywać się w godzinach pracy urzędu. Dodajmy, że sesje zawsze będą musiały odbywać się tej Sali w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, ponieważ tylko ona w gminie jest dostosowana do nagrywania obrad video.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie bezpłatnego dojazdu do szkół wszystkich dzieci zameldowanych w  naszej gminie w ramach stref A, B, C w nowym roku szkolnym 2019/2020. Darmowa komunikacja dotyczyć będzie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (do momentu ukończenia szkoły). Bardzo trudno oszacować, ilu uczniów skorzysta z możliwości zwolnienia z kosztów przejazdów. Założono więc, że wszystkie dzieci skorzystają, co spowoduje zwiększenie wydatków 1,5 mln zł rocznie. Na ten moment gmina na dojazdy dzieci (do szkół, na basen i inne) wydaje 9 mln zł, w to wchodzą także zniżki, które mają posiadacze karty dużej rodziny. Więcej: http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/781

Rada Gminy przyznała dotację celową dla termomodernizacji zabytkowego budynku na rogu ul. Szkolnej i Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym.

O godz. 20.13 radni zakończyli podejmowanie uchwał. Radni zajęli się punktem „Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski”. Była mowa między innymi o:
- nowej ścieżce rowerowej w Sierosławiu, która po pierwszych deszczach zamieniła się w jezioro zalewające ulicę i okoliczne posesje;
- nieprawidłowościach na budowie domów obok osiedla „Rozalin” w Lusówku – min. za wysokie budynki – już zgłoszono do nadzoru budowlanego;
- bezpieczeństwie na ul. Dopiewskiej z „Rozalina” w stronę wsi;
- nie podjętym postępowaniu przez prokuraturę w sprawie nieprawidłowości związanych z dzierżawą terenów sportowych w Wysogotowie;
- usterkach i wadliwej organizacji ruchu na niedawno remontowanej ścieżce pieszo – rowerowej i ulicy Leśnej w Przeźmierowie;
- projekcie MPZP w Chybach;
- wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne;
- zalewaniu skrzyżowania ul. 23 października / Jesienna w Tarnowie Podgórnym;
- zalewaniu chodnika przy ul. Kobylnickiej w Sadach;
- warunkach zabudowy jednego z osiedli w Wysogotowie.

16 października odbędzie się kolejna sesja. Ostatnia sesja – uroczysta – pożegnalna – 19 października.

Koniec kadencji obecnej Rady upływa 16 listopada.

Sesja trwała ponad 5 godzin.

Agnieszka Wilczyńska

Relacja z 65 sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne