Pałac w Jankowicach z dofinansowaniem Marszałka

Podczas debaty kandydatów na Wójta gminy Tarnowo Podgórne (7.10) obecnie urzędujący Wójt pochwalił się, że Marszałek Województwa osobiście do niego zadzwonił z wiadomością, że gmina otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na rewitalizację pałacu w Jankowicach. Postanowiłam to sprawdzić.

Informacja z Biura Prasowego Urządu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
"5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęły uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu  pt. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji”. Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma 6 164 363 zł dofinansowania z UE w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020."

Agnieszka Wilczyńska na podstawie przesłanych materiałów

Pałac w Jankowicach z dofinansowaniem Marszałka
Kategoria: