"Zadecydowała moja wiarygodność" - wywiad z Tadeuszem Czajką, Wójtem gminy Tarnowo Podgórne

W powyborczy wtorek (23.10.2018r.), po wygranych wyborach samorządowych miałam okazję przeprowadzić krótki wywiad z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką.

Agnieszka Wilczyńska: Gratuluję wygranej! Jak Pan sądzi, co sprawiło, że znów tak wiele osób Pana poparło?
Tadeusz Czajka: Myślę, że zadecydowała moja wiarygodność. Jako jedyny kandydat miałem konkretne przykłady zrealizowanych przedsięwzięć czy inicjatyw. To tak jak w życiu: gdy planujemy jakąś inwestycję, to chcemy zobaczyć, co dany wykonawca potrafi, co dotychczas zrobił, jakie są oceny jego pracy. I raczej nie decydujemy się na kogoś, kto jeszcze niczego nie osiągnął, a tylko mówi, że wszystko potrafi najlepiej.

Wybór mojej osoby to także potwierdzenie, że mieszkańcy są zadowoleni z tempa i kierunku rozwoju naszej Gminy. Nie tylko pod względem gospodarczym, ale i społecznym – bo właśnie na płaszczyźnie społecznej w minionej już kadencji zrealizowaliśmy wiele działań. Myślę, że to ludzi przekonało.

Czy nowa kadencja będzie kontynuacją dotychczasowych działań, czy zamierza Pan wprowadzić mniej lub bardziej radykalne zmiany?
Nie zapowiadałem żadnych radykalnych zmian i myślę, że nikt ich nie oczekuje. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, więc zadaniem na tę kadencję jest utrzymanie tej dynamiki przy jednoczesnym rozwiązywaniu najbardziej pilnych wyzwań.

A te najważniejsze wyzwania to?
Zespół Szkół Technicznych. To najważniejsze zadanie, wymagające naszego zaangażowania nie tylko w zakresie inwestycyjnym, ale i organizacyjnym. A jest to ogromne przedsięwzięcie, bowiem do tej pory w Tarnowie Podgórnym nie było szkoły zawodowej. Prowadzimy wprawdzie liceum ogólnokształcące, ale Zespół Szkół Technicznych ma zupełnie inną specyfikę. Dodatkowo w tym przypadku ściśle współpracujemy z przedsiębiorcami.
Proszę pamiętać, że nasz portfel inwestycyjny w zakresie edukacji jest bardzo duży. Rozpoczęliśmy przebudowę skrzydła szkoły w Przeźmierowie (koszt 16 mln zł). W drugim etapie przeprowadzimy termomodernizację „starej” części szkoły.
Jednocześnie widzimy jak szybko zapełniła się nowa szkoła w Lusówku. Wiemy, że musimy się przygotować do budowy nowej szkoły  w tej miejscowości, najlepiej od strony Sierosławia. To efekt szybkiego przyrostu liczby mieszkańców w tym regionie, zmian demograficznych, ale i reformy systemu edukacji, która zwiększyła liczbę roczników w szkołach podstawowych.

Jeśli chodzi o inwestycje z cyklu „mission imposible”, co Pan sądzi o obwodnicy Przeźmierowa?
Nie traktuję tego zadania w kategoriach niemożliwych do realizacji. Zamierzamy docelowo połączyć ulicę Rzemieślniczą z ulicą Bukowską.

Czy jakieś działania już zostały w tym kierunku poczynione?
Koncepcyjne już tak, choć jeszcze nie zostało to przelane na papier. Nie będzie to łatwe zadanie, ale musimy się do niego przymierzyć. Zrobimy symulacje i zbadamy, jakie byłoby zainteresowanie kierowców takim rozwiązaniem. Dzisiaj ruch samochodowy osobówek jest skupiony na ul. Rynkowej, natomiast ulicą Rzemieślniczą porusza się w znacznej mierze ruch ciężarowy. Zbyt wiele możliwości nie mamy: wybudowanie drogi od strony zachodniej Przeźmierowa nie będzie atrakcyjne dla kierowców. A połączenie z ul. Bukowską odciąży głównie odcinek ulicy Rynkowej od skrzyżowania Rzemieślnicza/ Modrzewiowa do ronda na ul. Bukowskiej.

Czy w nowej kadencji zmienią się zastępcy Wójta lub inni kierownicy jednostek administracyjnych?
Nie przewiduję zmian w najbliższym otoczeniu. Pewnie w naturalny sposób zmiany będą postępowały, ale niekoniecznie z mojej inicjatywy – ktoś może na przykład odejść na emeryturę.
 

I Zastępca Wójta Pani Ewa Noszczyńska-Szkurat została wybrana na radną powiatową.
Moja I Zastępca będzie musiała podjąć decyzję, czy chce pracować w Radzie Powiatu, czy dla naszej Gminy. Tych dwóch funkcji nie można łączyć.

Tak samo II Zastępca Wójta Pan Piotr Kaczmarek został wybrany na gminnego radnego. Wybór leży w jego gestii?
Tak, oczywiście.

Chcę zapytać jeszcze o pomysły jakie pojawiły się ze strony kontrkandydatów w wyborach. Czy rozważa Pan choćby analizę niektórych z nich? Padały ciekawe propozycje np. farmy fotowoltaicznej.
Będziemy otwarci na propozycje powstania takich farm, ale Gmina nie jest do tego celu powołana. Nie mamy być firmą, która ma zarabiać pieniądze.

Chodzi o wytwarzanie prądu na potrzeby gminy np. gminnych budynków.
Ale przecież to też kosztuje! Niestety nie jest tak, jak niektórzy postrzegają Gminę Tarnowo Podgórne, że stać nas na wszystko. Mamy taką generalną zasadę, by do wspólnej realizacji inwestycji o charakterze publicznym zapraszać kapitał prywatny. Takie rozwiązanie już stosujemy w przypadku żłobków i przedszkoli: w Gminie funkcjonuje obecnie 12 żłobków, prowadzonych przez inwestorów prywatnych, również przedszkola są budowane są kosztem kapitału prywatnego. Jeśli zatem inwestycje w obszarze fotowoltaiki miałyby przynosić zysk, to niechże będzie on zachętą dla kapitału prywatnego. Gmina może uczestniczyć w przedsięwzięciu poprzez wniesienie gruntu lub ewentualnie udzielić promesy, że będzie z tego prądu korzystać. Nie widzę jednak ekonomicznego sensu, by samodzielnie tworzyć własne przedsiębiorstwo w tym zakresie.

Czy chciałby Pan jeszcze coś przekazać czytelnikom?
Bardzo dziękuję za tak duże poparcie. To dla mnie bardzo ważne . Obiecuję, że będę się pracować jak najlepiej, aby nie zawieść Państwa zaufania.

Dziękuję za rozmowę.

"Zadecydowała moja wiarygodność" - wywiad z Tadeuszem Czajką, Wójtem gminy Tarnowo Podgórne
Kategoria: