Po I sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2018 – 2023

20 listopada odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

Z powodu kłopotów z serwerem (system do głosowania e- sesja nie działał) – rozpoczęcie posiedzenia opóźniło się o 25 minut.

Na sesji stawiło się 20 radnych - elektów, sołtysi, wielu gości, byli radni, dyrektorzy podległych urzędowi jednostek. Radni powiatowi nie dojechali.

Z radnych brakowało jednego radnego – elekta – dublera – Sławomira Knapskiegoz Przeźmierowa, którego postanowienie o wyborze jeszcze się nie uprawomocniło po rezygnacji Pawła Burdajewicza.

Sesję na początku prowadziła najstarsza radna Krystyna Semba.

Prezydium Rady
Podczas sesji odczytano oficjalne wyniki wyborów, radni oraz wójt złożyli ślubowanie, następnie w głosowaniu tajnym wybrano prezydium Rady w niezmiennym składzie:
- Przewodnicząca – Krystyna Semba (kandydowała także Natalia Wudarska)
- Wiceprzewodniczący – Julian Kiełczewski (19 głosów), Wojciech Janczewski (18 głosów)

Głosowanie na przewodniczącego przeprowadzono dwa razy, ponieważ w pierwszym głosowaniu większość głosów została unieważniona. Należało przy każdym nazwisku postawić znak, a większość radnych postawiła znaki tylko przy jednej osobie.  W drugim, wiążącym głosowaniu Krystyna Semba zdobyła 15 głosów, Natalia Wudarska 3 głosy, 1 głos nieważny (skreślone dwa razy „za”).

Po półtorej godzinie rozpoczęto wybieranie przewodniczących i członków poszczególnych komisji stałych. Składy komisji zostały już wcześniej nieformalnie skompletowane. Poruszenie wprowadziła Elżbieta Szymkowiak, która zgłosiła chęć pracy w 3 komisjach, a nie w dwóch. Po krótkiej dyskusji – prośby nie uwzględniono.

Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Zuzanna Szulc – przewodnicząca, Agnieszka Adamska, Natalia Wudarska, Wojciech Janczewski, Marcin Kobos, Mateusz Borowski

Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Marzena Gryska – przewodnicząca, Elżbieta Szymkowiak, Julian Kiełczewski, Zuzanna Szulc, Zbigniew Wróbel

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Marcin Kobos – przewodniczący, Karolina Modzelewska, Dorota Barełkowksa, Damian Skwierzyński, Przemysław Szamrej, Łukasz Grewling

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Ewa Jurasz - przewodnicząca, Elżbieta Szymkowiak (także kandydowała na przewodniczącą), Tomasz Markowicz, Agnieszka Adamska, Julian Kiełczewski, Przemysław Szamrej

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Rafał Pielucha – przewodniczący, Łukasz Grewling, Przemysław Szamrej, Tomasz  Markowicz, Zbigniew Wróbel, Piotr Owczarz

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Damian Skwierzyński - przewodniczący, Natalia Wudarska (także kandydowała na przewodniczącą), Zbigniew Wróbel, Rafał Pielucha, Karolina Modzelewska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowo Podgórne
- Mateusz Borowski – przewodniczący, Piotr Owczarz, Ewa Jurasz, Marzena Gryska, Dorota Barełkowaka

Przed godz. 19.00 rozpoczął się punkt „wolne głosy i wnioski”, w którym mowa była między innymi o:
- pracy nad przyszłorocznym budżetem;
- obchodach 100- lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 29 grudnia tradycyjnie odbęda się uroczystości w Lusowie
- ogrodach działkowych w Lusówku
Kolejna sesja, pierwsza merytoryczna odbędzie się 27 listopada o godz. 16.00

***
Dobrą praktyką jest powoływanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego opozycyjnego. Niestety tak się nie stało – przewodniczącym tej komisji został „wójtowy” radny.

Agnieszka Wilczyńska

Po I sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2018 – 2023