Co tam w budżecie na 2019

Tradycją stało się, że budżet naszej gminy z roku na rok jest większy. Budżet na 2019 rok znów będzie rekordowy.

Dochody na kolejny rok założono w wysokości ponad 243 mln zł, w tym przeważają dochody własne gminy (największe wpływy z podatki PIT).

Wydatki ustalono na poziomie ponad 253 mln, najwięcej wydamy na oświatę - blisko 110 mln czy „Janosikowe” ponad 15 mln zł.

500 tys. zł w budżecie zapisano na dofinansowanie wymiany pieców czy fotowoltaikę.

Gmina rozpoczęła prace nad wprowadzeniem programu wspierającego „in vitro”, na ten cen zapisano w budżecie 50 tys. zł

Uwzględniono także 18,5 mln zł kredytu.

Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne to ponad 53 mln zł, połowa z nich to wydatki na inwestycje około oświatowe i drogi. Poniżej kilka z nich:
- budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – 4,5 mln zł;
- budowa/ przebudowa ścieżki pieszo- rowerowej w Sierosławiu ul. Prosta – 950 tys. zł;
- rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym – 1 mln zł;
- budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie 8 mln zł;
- budowa zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym – 19 mln zł;
- budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – 2,2 mln zł;
- przebudowa pałacu w Sierosławiu – 1,5 mln zł;
- rewitalizacja i restauracja pałacu w Jankowicach – 1,3 mln zł
- dofinansowanie Tarnowskich Term – 2 mln zł
- budowa oświetlenia os. Morskie Lusówko – 700 tys. zł
- wykup gruntów i nieruchomości – 630 tys. zł

Projekt budżetu do poczytania: http://api.esesja.pl/zalaczniki/27903/projekt-uchwaly-budzetowej-na-rok-...

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Zdjęcie: 
 budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Tarnowie Podgórnym (przy Termach) już się rozpoczęła.
Szkoła Branżowa I st. będzie kształcić w zawodach:  mechatronik, magazynier – logistyk. Technikum natomiast będzie uczyć przyszłych: techników procesów drukowania, techników logistyków, techników mechatroników  czy techników mechaników. Pierwszy nabór w roku szkolnym 2020/2021.

Co tam w budżecie na 2019?
Kategoria: