Złóż wniosek o stypendium sportowe!

Do 7 stycznia 2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych na 2019 rok. 

O stypendia mogą ubiegać się zawodnicy o osoby posiadające licencję zawodnika osiągające wysokie wyniki sportowe. Nagrody i wyróżnienia mogą trafić także do trenerów.

Stypendia w przyszłym roku będą przyznawane w wysokości od 200 do 1000 zł miesięcznie brutto, w zależności od wyników sportowych.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, wysłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem stypendium sportowe lub e-mail: info@osir.pl

Zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XLVII/704/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2017 r.

Szczegóły: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/zasoby/files/rada_gminy/uchwaly/kadencja_2014_-_2018/2017/uchwala_nr_xlvi-704-2017.pdf?fbclid=IwAR2DdvgKo-1PPxrx3IwpRrvPlrkrF7QEhzevwM_fRK3Gk9AJOfwCNtZ7rSA

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Złóż wniosek o stypendium sportowe!
Kategoria: