Nowe numery poznańskich autobusów

Od wtorku 1 stycznia wszystkie poznańskie dzienne linie autobusowe otrzymają nową numerację: przed obecnym numerem pojawi się jedynka.

Tym samym, na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM autobusy będą miały trzycyfrowe numery linii.

Na przykład – obecna linia nr 64 stanie się linią nr 164, linia nr 85 – linią 185 itd. Nastąpi to z początkiem 2019 roku. Nowe numery otrzymały już uruchomione jesienią br. autobusowe linie nr 170 i 188.

Zmiana numeracji to rozwiązanie perspektywiczne, ze względu na coraz większą liczbę linii autobusowych, których numery coraz bardziej zbliżają się do obecnie wykorzystywanego zakresu numeracji linii tramwajowych. Jednocześnie, przy zwolnieniu zakresu numeracyjnego obecnych linii autobusowych, można będzie uporządkować numerację linii tramwajowych specjalnych, czy tymczasowych. Co ważne, nie jest zakładana zmiana numeracji stałych linii tramwajowych – zmiany wprowadzane w 2019r. dotyczyć będą jedynie linii autobusowych.

Po zmianie, będzie obowiązywała następująca numeracja linii miejskich:
numery 0-99 – linie tramwajowe
- 0 – linia tramwajowa turystyczna,
- 1-39 – linie tramwajowe stałe,
- 40-99 – linie tramwajowe okresowe, specjalne, itp.

numery 100-199 – linie autobusowe dzienne
- 100-109 – linie autobusowe turystyczne, okresowe, specjalne, itp.
- 110-129 – linie autobusowe i minibusowe, obsługujące m.in. węzły przesiadkowe,
- 130-199 – linie autobusowe stałe,

numery 200-209 – linie tramwajowe nocne

numery 210-299 – linie autobusowe nocne (w tym także podmiejskie)

numery TXX – linie autobusowe „za tramwaj”.

Zmiana numeracji nie odbędzie się w ciągu jednego dnia. W celu ograniczenia kosztów tabliczki z rozkładami jazdy na przystankach będą wymieniane stopniowo, sukcesywnie będzie następowało „przenumerowanie” pojazdów.

Na podstawie ZDM Poznań

Nowe numery poznańskich autobusów
Kategoria: