Konsultacje ulicy Kasztanowej w Chybach

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje na swoich stronach internetowych o dwóch propozycjach przebudowy ulicy Kasztanowej w Chybach.

Wariant 1
W wariancie pierwszym zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano rozdzielenie chodnika od jezdni za pomocą rowu.
Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi 2,7 m.
Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.
W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:
- w km ok. 0+550 szykanę,
- w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,
Przewidywana liczba drzew do wycinki – 55 szt.
Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 72 szt.

Wariant 2
W wariancie drugim zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano budowę chodnika bezpośrednio przy jezdni, a rów odwadniający po drugiej stronie drogi.
Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi od 2,0 do 3,0 m.
Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.
W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:
- w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,
- w km 0+800 wyniesione przejście dla pieszych.
Przewidywana liczba drzew do wycinki – 56 szt.
Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 61 szt.

Opinie na temat przedstawionych wariantów można przesyłać na adres: ug@tarnowo-podgorne.pl wpisując w temacie wiadomości: „Kasztanowa – konsultacje”.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rozbudowy ul. Kasztanowej w Chybach odbędzie się 8 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 w auli szkoły podstawowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej.

Na podstawie ARz (info BPD) www.tarnowo-podgorne.pl

Konsultacje ulicy Kasztanowej w Chybach
Kategoria: