Plany Działań Priorytetowych Policji 2019

Jak co pół roku policja aktualizuje Plany Działań Priorytetowych, aby zwrócić szczególną uwagę na miejsca szczególnie narażone na przestępczość i wykroczenia.

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą Gminną Tarnowo Podgórne dokonywać będą wzmożonych kontroli miejsc zdiagnozowanego zagrożenia. Miejsca te zostały wyznaczone na podstawie informacji od sołtysów oraz mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne podczas konsultacji społecznych w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.

Wytypowane miejsca:

1.Wysogotowo ul. Wierzbowa

 1.  nie stosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych do znaków ograniczających tonaż,
 2. włamania do domów i firm,
  dzielnicowy sierż. sztab. Daniel Kamiński tel. 786-936-081

2. Swadzim ul. Poznańska

 1. nie stosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych do znaków ograniczających tonaż,
 2. nieprawidłowo oznakowana kładka dla pieszych,
  dzielnicowy st. asp. Daniel Ryczek tel. 786-936-076

3. Góra ul. Szamotulska

 1. wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie przez kierowców znaku poziomego P4-linia podwójna ciągła, 
 2. przekraczanie dozwolonej prędkości,
  dzielnicowy asp. Agata Komin tel. 786-936-075

4. Lusowo ul. Nowa (parking przy szkole)

 1. nieprawidłowe parkowanie przy szkole (utrudnienia w ruchu drogowym),
 2. wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie przez kierowców znaku pionowego B-25, 
  dzielnicowy mł. asp. Damian Michniewski tel. 786-936-077                                            

5. Lusówko ul. Dopiewska (Przedszkole, Plac zabaw, Boisko „Orlik”)

      a. przekraczanie dozwolonej prędkości,
      b. wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych,
      c. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
dzielnicowy mł. asp. Marcin Piasek tel. 516-903-455      

Zakładanym celem do osiągnięcia, będzie ograniczenie występowania włamań do domów, kradzieży pojazdów, jak również ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne.

W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o innych rejonach zagrożonych w gminnie Tarnowo Podgórne, w których niezbędna jest interwencja Policji lub Straży Gminnej będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie, oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania zjawiska patologii społecznej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo

Kategoria: