Ile pieniędzy i na co z Powiatu?

19 grudnia Radni Powiatu Poznańskiego przyjęli budżet. Jakie inwestycje w naszej gminie znalazły się w nim?
Informację o inwestycjach jotrzymałam od radnego powiatowego, Pana Sławomira Skrzypczaka.
 

"Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Wydatki (Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe) będą realizowane przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:
Wydatki majątkowe
a) Wydatki na dofinansowanie
- kwota 1.000.000,00 zł – pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne, co jest niezbędne dla następujących zadań polegających na budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej   Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w Lusowie do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań” oraz na budowę chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej – od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej w Jankowicach;
- kwota 5.000.000,00 zł – przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo w Więckowicach
."

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: