Oznakuj swój rower!

Policjanci zachęcają do oznakowania swoich rowerów.

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?
• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:
• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?
• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?
W przypadku, gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

W sytuacji, gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym. 

KONTAKT:
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:
tel. 61 84 156 29 – koordynator programu,
tel. 61 84 156 24 – koordynator programu,
tel. 61 84 156 97 – koordynator programu,
tel. 61 84 156 20 – sekretariat Wydziału Prewencji.

Harmonogram znakowania rowerów w Komisariacie w Ceradzu Kościelnym - budynek starej szkoły, ul. Bukowska 3, tel. 61 84 148 60
- 04.03.2019r. godz. 15:00 – 18:00
- 18.03.2019r. godz. 10:00 – 13:00
- 04.04.2019r. godz. 10:00 – 13:00
- 11.04.2019r. godz. 10:00 – 13:00
- 29.04.2019r. godz. 15:00 – 18:00

Na podstawie http://www.poznan.policja.gov.pl/

Oznakuj swój rower!
Kategoria: