Głosuj na „Pogadanki – wymienianki”

Zapraszamy do głosowania na warsztaty „Pogadanki-wymienianki”, które do konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" zgłosiła gmina Tarnowo Podgórne.
Głosowanie trwa do 15 września.

Organizator Konkursu: Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.                

Realizator:  Fundacja Gmina Tarnowo Podgórne oraz Fundacja  „Nigdy nie jest za późno”.

Opis Inicjatywy: „Namaluj swój świat” to projekt adresowany do młodzieży niepełnosprawnej. Warsztaty malarskie prowadzone będą przez wybitną malarkę Beatę Pflanz, prezentującą prace na całym świecie. Obraz zostanie potraktowany jako swoisty manifest uczuć, potrzeb i stanu emocjonalnego. Da młodym osobom z niepełnosprawnościami szansę wyrażenia siebie, a także wzmocni w nich poczucie własnej wartości i niezależności. Warsztaty „Pogadanki - Wymienianki” mają aktywizować działania osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami na rzecz poprawy jakości i komfortu życia osób dotkniętych niepełnosprawnością. To cykl spotkań edukacyjno-integrujących z różnymi specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, kosmetologiem, psychologiem. Podczas spotkań uczestnicy bdą mieli mozliwość powymieniania się odzieżą, ozdobami czy zabawkami. Taka akcja dodatkowo zbuduje poczucie wspólnoty i wzajemnej sympatii pomiędzy uczestnikami. Rzeczy, które nie znajdą na danym spotkaniu swoich nowych właścicieli trafią do potrzebujących osób z Gminy.

Cel: Głównym celem projektu jest integracja społeczna w atmosferze wzajemnego wsparcia i życzliwości oraz podniesienie umiejętności i wiary we własne możliwości osób z niepełnosprawnościami. Celem jest powstanie, u osób uczestniczących w projekcie, świadomości wolnej od uprzedzeń i podziałów.

Efekt: Aktywizacja i zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do działań na miarę ich możliwości, zbudowanie świadomości społecznej, wzmocnienie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, wzrost samodzielności, pozytywna samoocena, samoakceptacja, poczucie wspólnoty zwłaszcza dla samotnych niepełnosprawnych, niezrzeszonych w żadnym klubie, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego, zbudowanie grupy wspierającej się również po zakończeniu cyklu spotkań, umożliwienie ludziom w różnym wieku wzajemnej integracji. Cykl spotkań zostanie ukoronowany wystawą wszystkich prac uczestników w Domu Kultury w gminie Tarnowo Podgórne oraz koncertem dla uczestników i ich rodzin.

 

Na podstawie http://wielkopolskaes.pl

 

Głosuj na „Pogadanki – wymienianki”
Kategoria: