Drzwi Otwarte i rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej

Drzwi Otwarte
W sobotę 30 marca 2019r. o godz. 10.30, w siedzibie Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. – Pałacu Jankowice odbędą się Drzwi Otwarte, podczas których będzie można poznać i usłyszeć brzmienie instrumentów, uzyskać wszelkie informacje dotyczące specyfiki nauki gry na nich, zapoznać się z dotychczasową działalnością szkoły oraz pozyskać wskazówki dotyczące praktycznego przebiegu rekrutacji.

Rekrutacja
Kształcenie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odbywa się w sześcioletnim oraz w czteroletnim cyklu nauczania. W 2019r. o przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci z roczników 2003–2014.
W 2019 roku SSM I st. organizuje nabór na następujące specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, tuba i perkusja.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SSM I stopnia jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji (druk zgłoszenia i załączniki do pobrania na https://ssm-tp.pl/rekrutacja/) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Temin skłądania dokumentów: 01.04 -26.04.2019 r.

Kwalifikacja kandydatów do SSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie głosem dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie krótkiego motywu rytmicznego oraz sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Przesłuchania
W roku 2019 badanie przydatności do SSM I st. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się w dwóch etapach.
ETAP I – sobota, 18 maja 2019 r. - ogłoszenie wyników po i etapie – wtorek, 21 maja 2019 r.
ETAP II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – piątek, 24 maja 2019 r.

Kandydaci z roczników 2012 – 2014 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu sześcioletnim; kandydaci z roczników 2003 – 2008 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu czteroletnim.
W przypadku kandydatów z roczników 2009 – 2011 o zakwalifikowaniu do danego cyklu zadecyduje komisja rekrutacyjna.

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. jest szkołą publiczną, nieodpłatną. Zajęcia odbywają się popołudniami. Indywidualne lekcje gry na instrumencie oraz zajęcia zbiorowe (rytmika, kształcenie słuchu, chór, zespoły) prowadzą doświadczeni nauczyciele, muzycy prowadzący czynną działalność artystyczną i pedagogiczną m. in. w poznańskich szkołach muzycznych I i II st., w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Teatrze Wielkim. Mimo młodego wieku mamy już spore sukcesy na konkursach wykonawczych i licznych koncertach, a absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych II stopnia.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie https://ssm-tp.pl

www.ssm.tp.pl
Kategoria: