Relacja z 31.sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

23 sierpnia odbyła się 31. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne i trwała blisko 5 godzin. Było obecnych 20 radnych. Na całej sesji nie było tylko pana Michała Przybeckiego.

Najwięcej czasu radnym zajęła dyskusja z protestującymi przeciwko fermie norek mieszkańcami Baranowa (o tym na końcu relacji) oraz próba zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach (www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/95).
Po części z udziałem protestujących radni przyjęli zmiany do bieżącego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Radni zdecydowali o kontynuacji projekcie dwujęzyczności dzieci prowadzonego w publicznych przedszkolach.

Radni rozpoczęli pracę, przyjęli nowe bądź wprowadzali zmiany w planach zagospodarowania
- w Tarnowie Podgórnym - poszerzenie cmentarza oraz budowa wielorodzinna.
- w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Krętej, pod budynek komunalny
- w Baranowie przy ul. Szamotulskiej, teren należący do Uniwersytetu Przyrodniczego, pod szkołę oraz mieszkaniówkę, a może także pod nową drogę na Swadzim.
- w Baranowie, okolice ul. Białej, okolica fermy norek, 6,7 ha
- w Sadach w okolicach ul. Technicznej
Rada Gminy wyraziła zgodę na kontynuację umów dzierżawy gminnych gruntów dotychczasowym dzierżawcom.

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości w Przeźmierowie przy ul. Wyścigowej/ Rynkowej pod market
Radni nadali nazwy Uprawna w Tarnowie Podgórnym oraz Agrestowa, Aroniowa i Żurawinowa w Górze - Tarnowie Podgórnym.

Rada Gminy przyjęła dokument „Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku”. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy mówił, że wykonanie budżetu wygląda dobrze. Dochody gminy zrealizowano na poziomie 55% (w tym 59% realizacja dochodów majątkowych) co może oznaczać nadwyżkę na koniec roku. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 35% (w tym 13% realizacja wydatków majątkowych), co wynika z tego, że większość inwestycji będzie realizowana lub zakończona w drugiej połowie roku.

W czasie gdy radni mogli zgłaszać wnioski zabierało głos kilka osób. Między innymi sołtys Wysogotowa pytała o remont ul. Wierzbowej. Wykonawca poprosił o przedłużenie terminu budowy o 2 miesiące (e względu na kolizje nie uwzględnione na etapie projektowania). Urząd Gminy sprawdza, czy przedłużenie prac nie wpłynie negatywnie na finansowanie inwestycji.

Radna z Przeźmierowa pytała o remont schodów w szkole podstawowej. Wójt odpowiedział, że nie zostaną one wykonane do 1 września, postępowanie na wybór wykonawcy musi zostać powtórzone. Remont odbędzie się w ciągu roku szkolnego co nie powinno utrudnić pracy i nauki.

Protest mieszkańców Baranowa ws. fermy norek

Na sesję przybyło kilkanaście osób protestujących przeciwko fermie. Wraz z nimi przybyły kamery ogólnopolskich telewizji.
Pomimo, że w porządku obrad nie było stosownego punktu, przez blisko godzinę trwała dyskusja, wręcz kłótnia na temat fermy.
Wójt opowiadał, że nakaz rozbiórki nielegalnie postawionych budynków może wydać tylko Powiatowy Inspektor Budowlany i Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska. Gmina nie jest władna w tej materii.
Ferma prawdopodobnie działa od lat 80-tych. Wójt przedstawił zdjęcia dokumentacji budowlanej obiektów w Baranowie.
Wójt opowiedział także, że spotkał się z właścicielem fermy, który od dwóch lat przygotowuje się do przeprowadzki w inne miejsce (Graboszewo pod Wrześnią). Właściciel fermy w zamian za wyprowadzkę, chce od gminy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby ziemia na której jest usytuowana ferma miała większą wartość (bardziej intensywna zabudowa mieszkaniowa).

Członkowie Stowarzyszenia Otwarte Klatki dowodzili, że ferma w Graboszewie już działa od roku, co oznacza, że właściciel próbuje po prostu dodatkowo coś ugrać w Baranowie.
Mieszkańcy złożyli apel ze 160 podpisami, a także 10 skarg, które zostaną przekazane do Komisji Rewizyjnej. Sprawa więc wróci na kolejnych posiedzeniach Rady Gminy.

Agnieszka Wilczyńska

 

Relacja z 31.sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne