Fotowoltaika z dofinansowaniem

Można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych w gminie Tarnowo Podgórne.
Chcesz obniżyć rachunki a prąd prawie do 0 zł? Teraz masz ku temu najlepszą okazję.

Dotacja realizowana jest ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 6 000,00 brutto. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wnioski niezakwalifikowane w tym roku ropatrywane będą w pierwszej kolejności w roku następnym.

Notowany w ubiegłym roku wzrost cen energii znacznie poprawił klimat dla inwestycji fotowoltaicznych w Polsce.
W 2018 roku przybyło łącznie więcej mikroinstalacji PV niż było przyłączonych łącznie we wszystkich poprzednich latach. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym według stanu na koniec 2018 roku wyniosła niemal 490 MW, w tym około 150 MW zainstalowano w systemach małych i dużych, a około 340 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Jesteś mieszkańcem gminy Tarnowo Podgórne? Możesz zdobyć 6 000 zł dofinansowania do własnej elektrowni słonecznej.
Pomoc w uzyskaniu dotacji pozyskasz pod nr tel: 505 387 688 lub wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2FBVGmE

Materiał promocyjny

Fotowoltaika z dofinansowaniem www.pvge.pl/
Kategoria: