Które szkoły będą strajkować?

Urząd Gminy podał informacje, jak będzie najprawdopodobniej wyglądała organizacja w szkołach i przedszkolach od poniedziałku, kiedy ma rozpocząć się strajk nauczycieli i pracowników oświaty.

1. Kierując się wyłącznie realnym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci, które na czas strajku pozostałyby bez wystarczającej opieki nauczycieli, Wójt wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w następujących placówkach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym – w dniach 8 – 10 kwietnia,
 • Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie – w dniach 8 i 9 kwietnia,
 • Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym  - w dniach 8 i 9 kwietnia,
 • Szkoła Podstawowa w Lusówku – w dniach 8 i 9 kwietnia,
 • Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym – w dniach 8 i 9 kwietnia,
 • Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie – w dniach 8 – 10 kwietnia,
 • Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie – w dniach 8 – 10 kwietnia.

Ze względu na zawieszenie zajęć placówki te nie zapewniają opieki nad dziećmi.

Podstawa prawna: par. 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

2. Zajęcia opiekuńcze prowadzić będą następujące placówki:

 •  Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym,
 •  Szkoła Podstawowa w Lusowie,
 •  Szkoła Podstawowa w Baranowie,
 •  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym.

Uczniowie powyższych placówek (wymienionych w punkcie 2) będą pod opieką nauczycieli, natomiast nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne ani zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej).

3. W przedszkolach „Chatka Misia Uszatka” w Lusowie i „Na Zielonym Wzgórzu” w Lusówku zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację prosimy o obserwowanie komunikatów pojawiających się na stronach internetowych poszczególnych szkół i przedszkoli.
ARz (info: CUW OZK, 04.04.2019)

http://www.tarnowo-podgorne.pl/

 

Które szkoły będą strajkować?
Kategoria: