"Odkodowany biznes, odkodowany samorząd" - czyli współpraca samorządu z przedsiębiorcami

10 kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbyła się VI ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd. Gmina Tarnowo Podgórne organizowała ją przy współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców oraz w partnerstwie z firmami: Schattdecor, Balma i Ster.

 

Tegoroczna  edycja konferencji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządowców oraz przedsiębiorców, nie zabrakło także przedstawicieli otoczenia biznesu, instytucji oraz ekspertów gospodarczych.  Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie ekonomii wartości w zarządzaniu,  widziane oczami samorządów - wcielane w życie rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, odpowiedzialne zarządzanie,  z drugiej strony  ekonomia wartości w przedsiębiorstwach. Czy istnieje punkt wspólny łączący samorząd oraz biznes, kiedy myślimy o zarządzaniu w oparciu o ekonomię wartości? Okazało się, że te dwa światy wzajemnie się przenikają. A kiedy mówimy o ekonomii wartości jako o filozofii skutecznego zarządzania, dbania o dobro i interes mieszkańca czy pracownika, samorząd i biznes są sobie wzajemnie potrzebne i czerpią ze swojego doświadczenia.

Konferencję otworzył wykład wygłoszony przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera, ekonomistę, wykładowcę akademickiego, publicystę. Wykład pt. „Archipelag rozwoju – przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej” dał zgromadzonemu audytorium szerokie spojrzenie na zagadnienie ekonomii wartości i skłonił do refleksji o czym świadczyć mogła dyskusja i szereg pytań z publiczności odnośnie wygłoszonych przez  prof. Hausnera tez. Następnie odbyły się dwie debaty wraz z krótkim wprowadzeniem teoretycznym do zagadnienia.

Pierwsza debata, poprowadzona przez Kamilę Wrocińską (Milado Centrum Rozwoju Personalnego), była kontynuacją dyskusji poświęconej ekonomii wartości w zarządzaniu.  Udział w panelu dyskusyjnym wzięli: prof. dr hab. Jerzy Hausner; Krzysztof Soska (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin); Mirosław Wolski (Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o.); Michał Balcerkiewicz (Prezes Zarządu Balma Sp. z o.o.) oraz Maciej Szymański (Prezes Zarządu Ster Sp. z o.o.). Tak zróżnicowany panel uczestników zagwarantował ciekawą dyskusję, dał możliwość  wymiany różnych – często pozostających ze sobą w opozycji – podglądów na zagadnienie ekonomii wartości. Z drugiej strony stał się okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, wartościowych spostrzeżeń oraz inspiracji do dalszych działań dla poprawy jakości otaczającej nas rzeczywistości.   

Druga debata, poprowadzona Michała Lisieckiego (Prezesa Zarządu ArtOfSale Sp. z o.o.), dotyczyła budowania wizerunku i marki. Do panelu dyskusyjnego poświęconemu temu zagadnieniu zaproszeni zostali: Mateusz Nycek (Kierownik Działu Wsparcia Zarządu i Marketingu w Ostrowskim Centrum Rozwoju Komunalnego); Wojciech Drąg (Prezes Zarządu Grafiti Sp. z o.o.); Witold Horowski (Prezes Zarządu Stratex Sp. z o.o. ); oraz Anna Łoszczyńska (Prezes Zarządu Fundacji Trifolium).  W trakcie tego panelu dyskusyjnego dowiedzieliśmy się jaki jest?, i czy w ogóle jest?,  sposób efektywnego budowania wizerunku. Jaką rolę w procesie zarządzania w samorządzie oraz przedsiębiorstwie odgrywa budowania wizerunku lub marki? Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Zwieńczeniem przeprowadzonych dyskusji były popołudniowe warsztaty tematycznie powiązane z debatami.

Polecamy Państwa uwadze odwiedzanie strony internetowej poświęconej konferencji: www.odkodowany.pl, na której systematycznie pojawiać się będą materiały poświęcone działaniom na styku samorządu i biznesu. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję konferencji. Do zobaczenia w roku 2020!  

 

   TCWP (tcwp.pl)

"Odkodowany biznes, odkodowany samorząd" 10.04.2019
Kategoria: